Grunduppgifter

Advokatbyrå
Peter Fjellström Ab
Handelsesplanaden 12 B 14
65100 VAASA
tel. 050-69011

Byråns FO-nummer är 0902709-0

Beroende på ärendets svårighetsgrad är vår timdebitering 180 – 300 euro (inklusive moms 24 %) Kostnaderna debiteras skilt. Priserna gäller tillsvidare.

Byråns advokater är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning och övervakande myndighet är:

Finlands advokatförbund
PB 194 / Simonsgatan 12 B
00101 Helsingfors
tel. 09 6866 120

Byrån sköter uppdragen professionellt och med omsorg samt med iakttagande av god advokatsed. Byrån har en ansvarsförsäkring för eventuella egendomsskador. Försäkringens kontaktuppgifter är:

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag
Handelsesplanaden 19-21
65100 VASA

Byråns historia

Advokatbyrån har grundats 1976 av advokat Vesa Niinikangas undr namnet Advokatbyrå Vesa Niinikangas. År 1982 började advokat Hans Berglund arbeta på byrån. Han blev delägare i byrån 1983 och bolaget bytte namn till Advokatbyrå Niinikangas & Berglund. Advokat Peter Fjellström kom som biträdande jurist till byrån år 1987 och blev delägare i byrån 1992 då bolaget igen bytte namn, nu till Advokatbyrå Niinikangas, Berglund & Fjellström. År 1996 ändrades byrån till aktiebolag.

Hans Berglund gick i pension sommaren 2016.

År 2018 har också Vesa Niinikangas gått i pension efter 40 år som företagare. Han avtackades med Företagarnas diamantkors 4.4.2018.

Vesa Niinikangas erhåller Företagarnas Diamantkors 4.4.2018

Byrån 1992
Från vänster: Vesa Niinikangas / Hans Berglund
Sekreterare Maj-Len Mitts / Peter Fjellström / sekreterare Lise-Lott Granberg