Sakkunnig betjäning från år 1976

Advokatbyrå Peter Fjellström Ab har grundats 1976 och byrån har inriktat sin verksamhet på affärsjuridik, även om vi också betjänar privatkunder.
Byrån har en lång erfarenhet av affärsjuridik speciellt inom avtals- och företagsrätt. Vi har också betjänat flertalet företag och företagare vid organisationsförändringar, företagsrekonstruktioner, företagsköp, saneringar och planering och förverkligande av företags andra brytningsskeden.

Våra kunder får service på sitt eget modersmål: utöver finska och svenska betjänar vi också på engelska.

Regelbunden korrespondens och nätverk med inhemska och utländska byråer kompletterar våra tjänster.