Tjänster för privata och företag

Peter Fjellström Ab erbjuder juridiska tjänster i synnerhet
på följande rättsområden:

  • företagsjuridik
  • fastighetsjuridik
  • juridik angående byggande
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • immateriell rätt

Tag gärna kontakt med oss
ifall du vill ha tilläggsinformation om våra tjänster.