Juridisk byrå i Vasa erbjuder konsumenttjänster – advokaten hjälper

Kontakta oss!
Advokatsbyrå Peter Fjellström Oy, Vaasa

Juridisk byrå Peter Fjellström Ab erbjuder hjälp för privatpersoner i Vasa. Våra konsumenttjänster omfattar upprättande av olika dokument och hjälp med fastighetsrättsliga frågor. Är du på väg att ingå ett avtal eller upprätta ett testamente? Eller ska du sälja en fastighet?

Experttjänster

Peter Fjellström är specialiserad inom områden som avtalsrätt och fastighetsrätt. Inom dessa områden erbjuder vi expertrådgivning för konsumentkunder i Vasaregionen och längre bort. Många vänder sig till oss när det är dags att upprätta ett varaktigt köpebrev, testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Vi hjälper dig också när det till exempel uppstår problem i efterhand i en fastighetsaffär.

Köpebrev, testamenten och andra handlingar

Vi är experter på avtalsrätt och kan upprätta hållbara avtal som tar hänsyn till alla nödvändiga detaljer. Det är klokt att använda vår expertis för att upprätta ett avtal, särskilt om du vill begränsa ditt ansvar som säljare. Om du är köpare kan du kontakta oss för att fråga om eventuella avvikande ansvarsbegränsningar i köpebrevet.

 

Förutom köpebrev kan vi naturligtvis även upprätta andra handlingar som rör ägande, t.ex. gåvobrev, testamenten och arvsavtal. Har du redan ett testamente? Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller annat dokument? Vi kan hjälpa dig!

Be om mer information

Problem i samband med fastighetstransaktioner

Vi erbjuder experthjälp vid alla aspekter av fastighetstransaktioner. Vi kan hjälpa dig att upprätta köpebrev och ansöka om olika tillstånd. Vi finns också till hands när det uppstår problem med din fastighet. Vi är vana vid att hantera byggfel, fuktskador, problem med inomhusluften och ansvarsfrågor.

 


Ska du sälja eller köpa ett egnahemshus eller göra en fastighetsaffär? Kontakta en advokat för att undvika problem och potentiellt betydande kostnader. Ofta kan ett välskrivet köpebrev hjälpa dig att undvika många problem i förväg!